ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ματθαίος Βίδος 1919-1924

Με καταγωγή από την Τήνο γεννήθηκε στο μικρό χωριό του Κουμάρου στις 11 Ιανουαρίου 1847. Υπηρέτησε ως εφημέριος σε διάφορα χωριά και στην πόλη του νησιού. Διετέλεσε Γενικός Βικάριος του Επισκόπου Τήνου-Μυκόνου Ιωάννου Πριβιλεγγίου τον οποίο διαδέχτηκε στις 9 Μαρτίου 1915. Με την ένωση της Επισκοπής Τήνου-Μυκόνου με την Αρχιεπισκοπή Ναξοπαρίας, στις 3 Ιουλίου 1919, προβιβάζεται σε Αρχιεπίσκοπο Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητροπολίτη παντός Αιγαίου. Απεβίωσε στην Τήνο στις 18 Σεπτεμβρίου 1924.

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου