Κυριακή της Βαπτίσεως του Κυρίου

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΤΗΣ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Κύκλος Γ’

 

  

AΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ (Πβ. Μτ 3, 16-17)

Όταν βαπτίσθηκε ο Κύριος, άνοιξαν οι ουρανοί και το Πνεύμα του Θεού με μορφή περιστεράς στάθηκε επάνω του και ακούσθηκε η φωνή του Πατέρα που είπε: Αυτός είναι ο αγαπητός μου Υιός, αυτός είναι ο εκλεκτός μου.

 

ΣΥΝΑΠΤΗ ΔΕΗΣΗ

Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ, ο οποίος, όταν ο Χριστός βαπτίσθηκε στον Ιορδάνη ποταμό, και ενώ το Πνεύμα το Άγιο κατέβαινε επάνω του, διακήρυξες επίσημα ότι είναι ο Υιός σου ο αγαπητός, αξίωσε τα θετά τέκνα σου, τα οποία αναγεννήθηκαν στο Βάπτισμα από το νερό και το Πνεύμα το Άγιο, να προσκαρτερούν πάντοτε στο θέλημά σου. Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμαζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

  

ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ανάγνωσμα από το βιβλίο του προφήτη Ησαΐα  (42, 1-4.6-7)

Αυτά λέει ο Κύριος: «Ιδού ο δούλος μου, θα τον υποστηρίξω· ο εκλεκτός μου, στον οποίο η ψυχή μου ευαρεστείται, έβαλα επάνω του το πνεύμα μου, θα εξαγγείλει κρίση στα έθνη. Δε θα φωνάξει ούτε θα ανακράξει, ούτε θα ακουστεί έξω η φωνή του. Καλάμι σπασμένο δε θα το συντρίψει, και λινάρι που καπνίζει δε θα το σβήσει, θα εκφέρει κρίση με αλήθεια. Δε θα πάψει ούτε θα μικροψυχήσει, μέχρις ότου βάλει κρίση επάνω στη γη, και τα νησιά θα προσμένουν το νόμο του.

Εγώ, ο Κύριος, σε κάλεσα με δικαιοσύνη, και κράτησα το χέρι σου, και σε διαμόρφωσα διαθήκη του λαού, φως των εθνών, για να ανοίξεις τα μάτια των τυφλών και να βγάλεις του δέσμιους από τα δεσμά, αυτούς που κάθονται σε σκοτάδι από το σπίτι της φυλακής.

Λόγος του Κυρίου

 

 ΑΝΤΙΦΩΝΙΚΟΣ ΨΑΛΜΟΣ(29)

 

        Ο Κύριος ευλογεί το λαό του

         εν ειρήνη.

 

Προσφέρετε στον Κύριο, τέκνα του Θεού,*

προσφέρετε στον Κύριο δόξα και δύναμη.

Προσφέρετε στον Κύριο τη δόξα του ονόματός του.*

Προσκυνήστε τον Κύριο στην άγια λαμπρότητά του.

 

Η φωνή του Κυρίου πάνω στα νερά,+

ο Θεός της δόξας βρόντησε,*

ο Κύριος πάνω στα πολλά νερά.

Η φωνή του Κυρίου με δύναμη,*

η φωνή του Κυρίου με μεγαλοπρέπεια.

 

Η φωνή του Κυρίου σκορπίζει φλόγες φωτιάς,+

η φωνή του Κυρίου συνταράζει την έρημο,*

συνταράζει ο Κύριος την έρημο Κάδης.

 

Η φωνή του Κυρίου ξεγεννά τα ελάφια κι απογυμνώνει τα δάση.*

Και στο ναό του τα πάντα ψάλλουν: «Δόξα!».

Ο Κύριος κάθεται πάνω στην πλημμύρα,*

και θα κάθεται ο Κύριος σαν βασιλιάς αιώνια.

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ανάγνωσμα από τις Πράξεις των Αποστόλων  (10, 34-38)

Τις ημέρες εκείνες, άνοιξε ο Πέτρος το στόμα του και είπε: «Στ’ αλήθεια καταλαβαίνω ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, αλλά, από κάθε έθνος, όποιος τον φοβάται και εφαρμόζει τη δικαιοσύνη, είναι δεκτός απ’ αυτόν. Έστειλε το λόγο του στους γιους Ισραήλ ευαγγελιζόμενος ειρήνη, μέσω του Ιησού Χριστού, που είναι ο Κύριος όλων. Γνωρίζετε το λόγο που κηρύχτηκε σε όλη την Ιουδαία, αρχίζοντας από τη Γαλιλαία μετά το βάπτισμα που κήρυξε ο Ιωάννης: για τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, πώς τον έχρισε ο Θεός με Πνεύμα Άγιο και δύναμη, ο οποίος πέρασε ευεργετώντας και θεραπεύοντας όλους τους καταδυναστευόμενους από το διάβολο, γιατί ο Θεός ήταν μαζί του».

Λόγος του Κυρίου

 

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ  (Mκ. 9, 6)

Αλληλούια. Άνοιξαν οι ουρανοί και η φωνή του Πατέρα βρόντησε:

Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, αυτόν ακούτε.Αλληλούια.

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

+ Ανάγνωσμα από το κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο  (3,15-16.21-22)

Τον καιρό εκείνο, ο λαός ζούσε σε αναμονή και όλοι σκέπτονταν στις καρδιές τους σχετικά με τον Ιωάννη, μη τυχόν κι αυτός είναι ο Χριστός. Ο ίδιος ο Ιωάννης απάντησε, λέγοντας σε όλους: «Εγώ σας βαπτίζω με νερό. Αλλά έρχεται εκείνος που είναι ισχυρότερος από μένα, του οποίου δεν είμαι άξιος να λύσω το κορδόνι από τα σανδάλια του. Αυτός θα σας βαπτίσει σε Άγιο Πνεύμα και σε φωτιά». Όταν βαπτίστηκε όλος ο λαός κι αφού ο Ιησούς βαπτίστηκε και προσευχόταν, ανοίχτηκε ο ουρανός και κατέβηκε πάνω του το Άγιο Πνεύμα με σωματική μορφή, ως περιστέρι. Κι ακούστηκε φωνή από τον ουρανό: «Εσύ είσαι ο αγαπητός μου Υιός. Σ ‘εσένα έθεσα την ευαρέσκειά μου».

Λόγος του Κυρίου

  

ΔΕΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Αδελφοί αγαπητοί, ας ικετεύσουμε με θάρρος το Θεό Πατέρα, ο οποίος επιθυμεί να συνεργασθούμε όλοι μας στη σωτήρια αποστολή του Υιού του, ψάλλοντας: Εισάκουσέ μας, Κύριε!

Για όλες τις χριστιανικές κοινότητες, ώστε να εμψυχωθούν από το Πνεύμα τού Υιού τού Θεού και να αναγγείλουν στους φτωχούς την ελευθερία και τη δικαιοσύνη, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για όλους τους χριστιανούς, για να ανακαλύψουν μέσα στη ζωή τους τη χαρά του Βαφτίσματός των και να δώσουν μια ελεύθερη και υπεύθυνη απάντηση στο Θεό που τους κάλεσε, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για όλους τους γονείς που θα βαφτίσουν μέσα σ’ αυτή τη χρονιά τα παιδιά τους, ώστε να συνειδητοποιήσουν τις ευθύνες που αναλαβαίνουν και με χαρά να αναγεννήσουν τα παιδιά τους μέσα στην πίστη της Εκκλησίας, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Για όλα τα μέλη της χριστιανικής μας κοινότητας, ώστε να αισθανόμαστε συνυπεύθυνοι για τη μετάδοση της νέας ζωής με το λόγο και το παράδειγμά μας, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Σε ευλογούμε και σε ευχαριστούμε, Πατέρα Άγιε, που μας αναγέννησες στη νέα ζωή με το Βάφτισμά μας. Δώσε μας τη δύναμη να παραμένουμε πιστοί στις υποσχέσεις που τότε σου δώσαμε.  Δια μέσου του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας.  Αμήν!

 

ΔΕΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ

Δέξου,Κύριε,τα δώρα που σου προσφέρουμε σήμερα, κατά την αποκάλυψη του αγαπητού Υιού σου,ώστε αυτή η προσφορά μας να μεταβληθεί στη θυσία εκείνου ο οποίος θέλησε ευσπλαχνικά να αποπλύνει τις αμαρτίες του κόσμου, και τώρα ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

 

ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Ιω. 1, 32. 34)

Ιδού αυτός για τον οποίο έλεγε ο Ιωάννης: «Εγώ τον είδα και έδωσα μαρτυρία ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού».

 

ΔΕΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έχοντας τραφεί με τα θεία σου δώρα, σε ικετεύουμε, πανεύσπλαχνε Θεέ, αξίωσέ μας να τηρούμε πιστά τα λόγια του Υιού σου, για να μη λεγόμαστε μόνο,αλλά και να είμαστε πραγματικά τέκνα σου.Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

κοινοποίηση άρθρου:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Μελέτη του Ευαγγελίου της ημέρας

  ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ 5ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 7 Φεβρουαρίου 2023   ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ανάγνωσμα από το κατά Μάρκο Άγιο Ευαγγέλιο (7, 1-13) Και

Ο σεισμός στην Τουρκία και Συρία…

Δυστυχώς ο σεισμός των 7.9 ρίχτερ που έπληξε Τουρκία και Συρία προξένησε μεγάλο αριθμό θυμάτων, που συνεχώς μεγαλώνει. Ο Πάπας Φραγκίσκος απέστειλε αμέσως συλλυπητήρια τηλεγραφήματα,

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου