ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΡΟΔΑΡΙΟΥ

Στο χωριό Ξινάρα βρίσκεται η έδρα της Καθολικής Επισκοπής Τήνου και ο Καθεδρικός Ναός αφιερωμένος στην Παναγία του Ροδαριού. Στο χώρο του Καθεδρικού Ναού υπήρχε, ο παλαιός βυζαντινός Ναός του Αγίου Θεοδώρου και η έδρα της Επισκοπής Τήνου, κατά τους βυζαντινούς χρόνους και την Ενετοκρατία. Στο κτίριο της έδρας της Καθολικής Επισκοπής στεγάζεται το Αρχείο των Καθολικών της Τήνου (ΑΚΤ) με πραγματικά πολύτιμο υλικό για την ιστορία του νησιού και των Κυκλάδων γενικότερα. Το Αρχείο της Καθολικής Επισκοπής Τήνου: Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκε στο νησί μια σπουδαία για τη μελέτη της ιστορίας του εργασία. Ταξινομήθηκε το Αρχείο της Καθολικής Επισκοπής στην Ξινάρα. Το αρχείο αυτό, με πολλές χιλιάδες έγγραφα ταξινομημένα σε μερικές εκατοντάδες φακέλλους, περιλαμβάνει: α) τους φακέλλους των πράξεων των επισκόπων της Τήνου, έγγραφα που αφορούν σχέσεις πολιτείας (από της εποχής της Ενετοκρατίας και μετά)και εκκλησίας, την αλληλογραφία με την Αγία Έδρα, καθώς και μεταξύ καθολικών και ορθόδοξων επισκόπων του νησιού, το αρχείο των εκκλησιαστικών δικαστηρίων, πλήθος νοταρικών εγγράφων, μέρος των εγγράφων της Κοινότητος της Τήνου επί Τουρκοκρατίας κλπ. β) τα παλαιά ενοριακά αρχεία όλων των καθολικών χωριών του νησιού, που συγκεντρώθηκαν στην Ξινάρα πριν λίγα χρόνια. γ) μια σειρά κωδίκων, τα ληξιαρχικά βιβλία και τα οικονομικά βιβλία της Επισκοπής και των ενοριών, καθώς και αντίγραφα απολεσθέντων ή σπάνιων εγγράφων. Το σύνολο των παραπάνω εγγράφων, πολλά από τα οποία ανάγονται στο 15ο και 16ο αιώνα, αποτελεί το Αρχείο Καθολικών Τήνου (ΑΚΤ), του οποίου η μεθοδική αξιοποίηση αναμένεται να φέρει σε φως πολύτιμα στοιχεία για την ιστορία του καθολικισμούς στις Κυκλάδες αλλά και για την οικονομία, την κοινωνία και τον πολιτισμό της Τήνου, από την εποχή της Ενετοκρατίας μέχρι τις αρχές του αιώνος μας. Οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν το ΑΚΤ μπορούν να επικοινωνούν με το Αρχειοφύλακα της Καθολικής Αρχιεπισκοπής στο τηλέφωνο 22830 51813.

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου