Ιταλία: “Άγιε Πατέρα δεν μπορώ πια με τους πολέμους…”

 

 

 

ΙΤΑΛΙΑ: “AΓΙΕ ΠΑΤΕΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΠΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ…”

ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΜΚΟ “EMERGENCY”

GINO STRADA 

O Gino Strada γεννήθηκε στη βόρεια Ιταλία πριν από 73 χρόνια. Συμμετείχε σε διάφορες Καθολικές οργανώσεις νεολαίας και εθελοντισμού. Εκεί γνώρισε και τη μετέπειτα σύζυγό του Teresa. Έγινε γιατρός χειρούργος και εργάσθηκε αρκετά χρόνια σε αποστολές του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Το 1994 στο Μιλάνο, μαζί με τη σύζυγό του και άλλους συνοδοιπόρους, ίδρυσε και είχε την ευθύνη, για τα 27 χρόνια που ακολούθησαν, την οργάνωση “Emergency”, με στόχο τη δωρεάν παροχή περίθαλψης σε θύματα πολέμου, φτώχειας και ναρκών.

Ηοργάνωση, απόλυταουδέτερηκαιαυστηρώςανθρωπιστική, παρείχε, σταχρόνιαπουακολούθησαν, υπηρεσίεςυγείαςσε 18 χώρεςστιςοποίεςίδρυσεαπόνοσοκομείαωςσταθμούςπρώτωνβοηθειώνκαισεπερισσότεροαπό 1.000.000 ανθρώπους. Αυτήτηνεποχήδραστηριοποιείταισε 8 κράτη. Ο Strada ήτανπάνταστιςπιοδύσκολεςαποστολές: Ρουάντα, Καμπότζη, Αφγανιστάν, Σουδάν, ΣιέραΛεόνε… Τιμήθηκεμεεναλλακτικάβραβείακαιυποστήριζεπάνταότιβλέπειτονκόσμομέσααπ΄ταμάτιατωνθυμάτων. 

Την 11-12-2002 είχεγίνειδεκτόςσεακρόασηαπ΄τονΠάπαΙωάννηΠαύλοΒ΄στονοποίοείχεαπευθύνειπροσωπικήεπιστολή – έκκλησησυμπαράστασης, γράφοντάςτουπόσοοδυνηρόείναιναβλέπειπαντούτιςσυνέπειεςτουπολέμου. Τουείχεζητήσειναμιλήσει κατά το Angelus, μετοκύροςτηςθέσηςτουκαιτηδημοσιότηταπουαυτόθαλάμβανε, γιατιςπροσπάθειεςτωνκαθολικώνκαιλαϊκώνΜΚΟναβοηθήσουνταθύματαπολέμων, οιπερισσότεροιαπότουςοποίουςσυνεχίζοντανάσκοπα, μεμοναδικόαποτέλεσματαανθρώπιναθύματα. Είναιχαρακτηριστικόότι, στονιταλικότύπο, τηνημέρατουθανάτουτου, δημοσιεύθηκετοτελευταίοάρθροτουγιατηναποτυχίατηςΕυρώπηςστονπόλεμοτουΑφγανιστάν.

Οθάνατος, απόανακοπή, τονβρήκεσεδιακοπέςστηΓαλλία. Εκπρόσωποικαθολικώνοργανώσεωνόπωςη Pax Christi καιηΚοινότητατουΑγίουΑιγιδίουαποχαιρέτησανέναάνθρωπο, μετονοποίοείχανσυχνάσυνεργαστεί, μεαναφορέςστηνπροσωπικότητακαιτοέργοτου. Ήτανόμωςημοναχοκόρητου Cecilia, πουτοναποχαιρέτησεόπωςσίγουραθαπροτιμούσε: απόμακριά, απότοπλοίο ResQ -People, σώζονταςπρόσφυγεςστηΜεσόγειο… Μεένααπλόμήνυμα “Δενέχωχρόνονααπαντήσωσταμηνύματααλληλεγγύης. Θατοκάνωότανμπορέσω. Έχωπιοεπείγουσααπασχόληση. Έτσιμεέμαθανοπατέραςκαιημητέραμου”. 

 

Πληροφορίες και Φωτογραφία με Πάπα από VaticanNews

Φωτογραφία από AP

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ

Μέλος Συνοδικής Επιτροπής ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

κοινοποίηση άρθρου:

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

19 ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΚΡΙΝΗΣ

Ήταν το πρωτότοκο παιδί του Βασίλειου και της Εμμέλειας και καταγόταν από τον Πόντο. Η οικογένειά της ήταν ευλογημένη αφού τα αδέλφια της είναι ο

Mελέτη του Ευαγγελίου της ημέρας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ 15ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 19 Ιουλίου 2024   Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν Επικαλούμαι

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου