Ιερός Κλήρος

01 – π. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Γεώργιος 

Χειροτονήθηκε ιερέας στις 30/11/1958

02 – π. ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ Εμμανουήλ 

Χειροτονήθηκε ιερέας στις 29/11/1959

03 – π. ΨΑΛΤΗΣ Νικόλαος 

Χειροτονήθηκε ιερέας στις 29/11/1959

04 – π. ΦΩΣΚΟΛΟΣ Μάρκος 

Χειροτονήθηκε ιερέας στις 30/7/1972

05 – π. ΞΑΝΘΑΚΗΣ Ιωάννης     

Χειροτονήθηκε ιερέας την 1/11/1991

06 – π. TARASZKIEWICZ Ryszard Stanislaw 

Χειροτονήθηκε ιερέας στις 14/6/1992

07 – π. ΒΙΔΑΛΗΣ Φραγκίσκος 

Χειροτονήθηκε ιερέας στις 17/7/1993

08 – π. WYSOCKI Marek 

Χειροτονήθηκε ιερέας στις 30/05/1998

09 – π. ΚΙΣΚΙΝΗΣ Λέων 

Χειροτονήθηκε ιερέας στις 02/10/2011

10 – π. ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ Γεώργιος 

Χειροτονήθηκε ιερέας στις 20/07/2014

11 – π. ΣΚΛΑΒΟΣ Ιωάννης 

Χειροτονήθηκε ιερέας στις 2/8/2015

12 – π. ΠΕΡΡΟΣ Αλέξανδρος 

Χειροτονήθηκε ιερέας στις 06/11/2020

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΙ

01– π. ROSSI Jose  

Χειροτονήθηκε ιερέας στις 5/12/2015

02 – π. REYES OJEDA Ignacio Alberto

Χειροτονήθηκε ιερέας στις 4/12/2021

ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΣ 

01– δ. ΦΩΣΚΟΛΟΣ Μάριος 

Χειροτονήθηκε διάκονος στις 10/03/2018