ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Από τις 10 έως και τις 14 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στην Ιερά Μονή των Καπουκίνων Πατέρων, στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, η τακτική φθινοπωρινή Σύνοδος της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδος.

Οι εργασίες άρχισαν μετά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας στον Ενοριακό Ναό του Αγίου Φραγκίσκου των Καπουκίνων Πατέρων στους Αγίους Αναργύρους Αττικής.
Οι Ιεράρχες είχαν τη χαρά να υποδεχθούν τον νέο Αποστολικό Τοποτηρητή της εν Ελλάδι Εξαρχίας Αρμενίων Καθολικών, Παν/τατο Π. HOVSEP BEZAZIAN.
Ο Σεβασμιότατος Πρόεδρος της Συνόδου τον καλωσόρισε στην Ελλάδα και του ευχήθηκε, στο όνομα όλων των παρόντων Ιεραρ-χών, καλή άνωθεν δύναμη για καρποφόρα αποστολική διακονία προς όφελος του νέου ποιμνίου του και όλης της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα.

Η Ιερά Σύνοδος στη διάρκεια των εργασιών της ασχολήθηκε με:
α.- Τo έτος της ευσπλαχνίας. Ο κάθε Ιεράρχης παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει ήδη η τοπική Εκκλησία του σε συνερ-γασία με τον Κλήρο του.
Μοναδική προσπάθεια κατά το νέο αυτό έκτακτο Ιωβηλαίο έτος θα είναι η βαθύτερη ανακάλυψη του ευσπλαχνικού προσώπου του Πατέρα, η οποία φανερώνεται στο πρόσωπο του Ιησού με τη θυσία, το θάνατο και την ανάστασή του και αποκαλύπτεται με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος.
Η ευσπλαχνία του Πατέρα εκδηλώνεται στην Εκκλησία ιδιαίτερα μέσω του Μυστηρίου της Μετανοίας, στο οποίο προσφέρε-ται η συγχώρηση και πραγματοποιείται η συμφιλίωση του ανθρώπου με το Θεό και τον συνάνθρωπο. Γι’ αυτό και στη διάρκεια αυτού του Αγίου Έτους η τοπική μας Εκκλησία θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο Μυστήριο της Μετανοίας.

β.- Το κατηχητικό έργο της εκκλησίας, το οποίο δεν παύει να αποτελεί για την τοπική μας Εκκλησία την πρώτη προτεραιότητα της αποστολικής της διακονίας.
Ο Πρόεδρος της Συνοδικής Επιτροπής για τον Ευαγγελισμό και την Κατήχηση, παρουσίασε τις πρόσφατες συντονισμένες προσπά-θειες που γίνονται, ώστε με τη νέα ποιμαντική χρονιά 2016-2017 να έχει ολοκληρωθεί η έκδοση των νέων βιβλίων κατήχησης για την 4η, 5η και 6η του Δημοτικού Σχολείου. Αυτά τα βιβλία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα Κατηχητικά Κέντρα της Εκκλησίας μας.
Η Ιερά Σύνοδος υπενθυμίζει ότι είναι ανάγκη να συνεχιστούν τα επιμορφωτικά σεμινάρια για παλαιούς και νέους κατηχητές, ώστε στο σημαντικό έργο της κατήχησης να χρησιμοποιούνται οι σύγχρο-νες παιδαγωγικές μέθοδοι και τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται ακόμη και από τα παιδιά και τα οποία τους είναι τόσο αγαπητά.

Η Ιερά Σύνοδος στη διάρκεια των εργασιών της συνεργάστηκε με:

α.- Τον Αποστολικό Νούντσιο, Σεβασμιότατο κ. Edward Joseph ADAMS, ο οποίος συνοδευόταν από τον νέο Γραμματέα της Αποστολικής Νουντσιατούρας Παν/τατο Π. Massimο Catterin.
Ο Αποστολικός Νούντσιος εξέτασε με τους Ιεράρχες θέματα που αφορούν στην Καθολική Εκκλησία στην Ελλάδα.
Αναφέρθηκε στο νέο Ιωβηλαίο έτος, μεταφέροντας την επιθυ-μία του Αγίου Πατέρα να εορταστεί σε κάθε τοπική Εκκλησία με σκοπό να βοηθήσει στην ανακάλυψη του ευσπλαχνικού προσώπου του Πατέρα, ώστε η Εκκλησία να το μιμηθεί στην υπηρεσία της προς όλα τα μέλη της και όχι μόνο.

β.- Εκπροσώπους του ΣΚΕΚΕ (Συνδέσμου Καθολικού Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος) σε μια κοινή προσπάθεια επανα-δραστηριοποίησης του θεσμού που θα συμβάλει στην μεγαλύτερη γνωριμία και συνεργασία μεταξύ των εφημερίων και της Ιεραρχίας.

γ.- Τον Πρόεδρο της Κάριτας Ελλάς Παν/τατο π. Αντώνιο Βουτσίνο και συνεργάτες του που ενημέρωσαν την Ιερά Σύνοδο με κάθε λεπτομέρεια για τα προγράμματα βοηθείας προς τους πρόσφυ-γες που πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή η Κάριτας Ελλάς χάρη στην ευαισθησία που δείχνουν η διεθνής Κάριτας για την περίθαλψη και βοήθεια προς τους πρόσφυγες και μετανάστες.
Ο Πρόεδρος της Κάριτας δήλωσε ότι είναι άξιοι συγχαρη-τηρίων οι ομάδες εθελοντών της Εκκλησίας μας που προσφέρουν υπηρεσία στους μετανάστες, ιδιαίτερα στους χώρους που παρατη-ρούνται οι μεγάλες αφίξεις προσφύγων και μεταναστών όπως είναι τα νησιά της Λέσβου, της Χίου, της Κω και τώρα τα σύνορα της FYROM (Ειδομένη).

δ.- Με τον Γενικό Γραμματέα της COMECE (Επιτροπή των Συνόδων των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) Παν/το π. Patrick Daly.
Σκοπός της Συνάντησης ήταν, να ενημερωθεί ο Γενικός Γραμματέας από την Ιεραρχία, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Χώρα μας και η Εκκλησία μας, στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τους πολυάριθμους πρόσφυγες και μετανάστες που τον τελευταίο καιρό κατακλύζουν τον Ελλαδικό χώρο. Να δοθεί μεγαλύτερη ηθική και υλική βοήθεια στην Πατρίδα μας για να συμπαρασταθεί στους πρόσφυγες και μετανάστες, έως ότου προωθηθούν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης για να αναζητήσουν μόνιμη φιλοξενία και εργασία.
Ο Γενικός Γραμματέας άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή όσα του είπαν οι Ιεράρχες. Δήλωσε ότι άμεσα θα ενημερώσει τον Πρόεδρο της COMECE Εκλαμπρότατο Καρδινάλιο κ.Reinhart Marx, αλλά και όλα τα μέλη του θεσμού που εκπροσωπεί. Σκοπός αυτής της ενημέρωσης θα είναι η λήψη, το συντομότερο δυνατόν, απόφασης για υλική συμπαράσταση προς τους πρόσφυγες και μετανάστες της Χώρας μας. Ήδη ο Εκλαμπρότατος Πρόεδρος της COMECE έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το μεγάλο αυτό πρόβλημα του μεγάλου αριθμού μεταναστών που περνούν από τη Χώρα μας.

ε.- Τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου και της εφημερίδας «Καθολική», κ. Σεβαστιανό Ρούσσο. Μαζί του εξετάστηκαν οι οικονομικές δυσκολίες που υπάρχουν, λόγω της οικονομικής κρίσης, για την συνέχιση της έκδοσης της Εφημερίδας Καθολικής όπως και για την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου Τύπου. Παρά τις όποιες δυσκολίες το Γραφείο Τύπου είναι έτοιμο, ακόμη και με την εθελοντική μείωση της αμοιβής των υπαλλήλων, να συνεχίσει το σημαντικό του έργο που είναι η ευρύτερη, αμεσότερη και καλύτερη ενημέρωση της Εκκλησίας και της κοινωνίας.

στ.- Το Νομικό Συμβούλιο με το οποίο η Ιερά Σύνοδος μελέτησε θέματα που αφορούν την εφαρμογή του νόμου 4301/2014 (Με το νόμο αυτό προσδιορίστηκε το είδος του νομικού προσώπου και της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα. Αυτό έγινε με τη σύσταση δύο κατηγοριών νομικών προσώπων: του εκκλησιαστικού νομικού προσώπου και θρησκευτικού νομικού προσώπου. Αυτές οι δύο κατηγορίες προστέθηκαν στις ήδη υπάρχουσες των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Δεν πρέπει για κανένα λόγο οι κρατικοί υπάλληλοι να συγχέουν τα δύο νέα αυτά είδη νομικών προσώπων με άλλα είδη και ακόμα χειρότερα να τα ταυτίζουν με αυτά όπως: σωματεία, εταιρείες, οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κλπ. Ζητούμε από τους ενδιαφερόμενους εκπροσώπους του εκκλησιαστικού νομικού προσώπου που είναι «η Καθολική Εκκλησία στην Ελλάδα» και των θρησκευτικών νομικών προσώπων να μη δέχονται για κανένα λόγο μία τέτοια ταύτιση. Αυτή είναι ξένη προς τον Νόμο 4301/2014).
Προσεχώς θα ζητηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να προχωρήσει με νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που υπάρχει στο νόμο. Θα ζητήσει επίσης στον Υπουργό να εκδώσει ειδική ερμηνευτική εγκύκλιο για να ενημερωθούν οι κρατικοί υπάλληλοι σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του νέου αυτού Νόμου. Το Υπουργείο ήδη δήλωσε πρόθυμο να συνεργαστεί με την Καθολική Εκκλησία, προκειμένου να επιλυθούν τα όποια πρακτικά προβλήματα προκύπτουν από την εφαρμογή του Νόμου.

Στη διάρκεια των εργασιών της Ιεράς Συνόδου οι Ιεράρχες:
α) Επισκέφτηκαν τον κ. Νικόλαο Φίλη, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η συνάντηση αυτή έγινε με πρωτοβουλία του ίδιου του Υπουργού. Ήταν παρών και ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων του Υπουργείου κος Γεώργιος Καλαντζής και, ενώ είχε χαρακτηριστεί ως συνάντηση γνωριμίας, ο κ. Υπουργός θέλησε να ενημερωθεί και για τα προβλήματα που απασχολούν το Εκκλησιαστικό Νομικό πρόσωπο της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα. Αυτό έγινε μέσα σε πνεύμα κατανόησης και από τις δύο πλευρές.
Οι Ιεράρχες ενημέρωσαν τον κ. Υπουργό για θέματα που τους απασχολούν και αφορούν αρμοδιότητες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και όχι μόνο.
Ο κ. Υπουργός άκουσε με ενδιαφέρον και προσοχή τα αιτήματα των Ιεραρχών και δήλωσε ότι θα ασχοληθεί με αυτά και θα υπάρξει σύντομα απάντησή του, ιδιαίτερα για τα θέματα που αφορούν την Παιδεία.

β.- Στο πλαίσιο του έτους της αφιερωμένης στον Κύριο ζωής, το Σάββατο πραγματοποιήθηκε στους χώρους της Ιεράς Μονής των Καπουκίνων Πατέρων Συνάντηση Ιεραρχίας – Μοναχών και Μοναζουσών.
Στη Συνάντηση αυτή είχαν κληθεί να παραστούν όλα τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής της ΕΚΜΕ (Ένωση Καθολικών Μοναχών Ελλάδος) και ένας ή μία μοναχή από κάθε μοναχικό Τάγμα που εργάζεται στην Ελλάδα.
Παρέστησαν ο Αποστολικός Νούντσιος στην Ελλάδα, οι Ιεράρχες, και 25 ιερομόναχοι, μοναχές κι μοναχοί. Η όλη Συνά-ντηση έγινε μέσα σε εκκλησιαστικό και αδελφικό πνεύμα με κοινό χαρακτηριστικό την αγάπη όλων για την Εκκλησία και την αποστολή τους την οποία ασκούν με βάση τα ιδιαίτερα χαρίσματα του κάθε μοναχικού τάγματος στο οποίο ανήκουν.
Για τη Συνάντηση αυτή η Γραμματεία της Συνόδου εξέδωσε ειδικό Ανακοινωθέν.

Η Ιερά Σύνοδος εξέτασε όλα τα άλλα θέματα που προέβλεπε η ημερήσια διάταξη των εργασιών της και αποφάσισε να πραγματοποιήσει την τακτική εαρινή Σύνοδό της στην Τήνο από την Πέμπτη 19 Μαΐου έως την Πέμπτη 26 Μαΐου 2016. Στο πλαίσιο αυτής της Συνόδου θα γίνει και η Συνάντηση Ιεραρχίας εφημεριακού κλήρου και ιερομονάχων εφημερίων από το απόγευμα της 24ης Μαΐου έως το μεσημέρι της 26ης Μαΐου. Το θέμα που θα μελετηθεί στη Συνάντηση αυτή θα είναι: «φιλεύσπλαχνοι όπως ο Πατέρας».

Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του έτους της αφιερωμένης στον Κύριο ζωής, τελέστηκε Πολυαρχιερατικό Συλ-λείτουργο στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Διονυσίου από τον Αρχιεπίσκοπο των Καθολικών Αθήνας, Σεβασμιότατο Π. Σεβαστιανό, ενώ συλλειτούργησαν τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, ο Σεβασμιότατος Αποστολικός Νούντσιος, ιερείς και ιερομόναχοι. Παρέστησαν αρκετοί μοναχοί και μοναχές και πλήθος κόσμου.
 

Αθήνα 15/11/2015

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

κοινοποίηση άρθρου:

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Mελέτη του Ευαγγελίου της ημέρας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ 7ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 23 Φεβρουαρίου 2024 Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.  Αμήν Επικαλούμαι το  Πνεύμα 

Πρόγραμμα Θείων Λειτουργιών 24-25.2.2024

Οικισμός Ενορία  24 -25 Φεβρουαρίου 2024 Αγάπη Αγίου Αγαπητού 24/2 Σάββατο   17.00 Θεία Λειτουργία Αετοφωλιά Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου – Άνδρος Καθεδρικού Ναού Αγίου

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου