Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ  ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

Ανακοινωθέν της Αγίας και Ιεράς Συνόδου


Από το Οικουμενικό Πατριαρχείο  19 Φεβρουαρίου 2014, 09:51

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος κατά τήν σημερινήν συνεδρίαν αὐτῆς συνεζήτησε τό θέμα τῆς ἐπικειμένης καί ἐξαγγελθείσης ἤδη ὑπό τοῦ Βατικανοῦ κατά Μάϊον συναντήσεως ἐν Ἱεροσολύμοις τῆς Αὐτοῦ Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου καί τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, πραγματοποιηθη-σομένης ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως 50ετίας ἀπό τῆς ἱστο-ρικῆς συναντήσεως ἐν τῇ Ἁγίᾳ Γῇ τῶν ἀοιδίμων Πάπα Παύλου ΣΤ΄ καί Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, καί ἐξῇρε τήν σπουδαιότητα τῆς τοιαύ-της συναντήσεως τῶν δύο ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν διά τήν προώθη-σιν τῆς εἰρήνης, τῆς ἀγάπης, τῆς καταλλαγῆς καί τῆς ἑνότητος τοῦ Χριστιανικοῦ κόσμου, εὐχηθεῖσα τήν πλήρη εὐόδωσιν αὐτῆς.

Πηγή: amen.gr


 

κοινοποίηση άρθρου:

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

26η Κυριακή του Έτους (Α)

26η    ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ (A)   ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ Δαν   3,31.29.30.43.42 Όσα έκανες σ’ εμάς, Κύριε, τα έκανες με κρίση αληθινή. Αμαρτήσαμε σε όλα

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου