Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ  ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

Ανακοινωθέν της Αγίας και Ιεράς Συνόδου


Από το Οικουμενικό Πατριαρχείο  19 Φεβρουαρίου 2014, 09:51

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος κατά τήν σημερινήν συνεδρίαν αὐτῆς συνεζήτησε τό θέμα τῆς ἐπικειμένης καί ἐξαγγελθείσης ἤδη ὑπό τοῦ Βατικανοῦ κατά Μάϊον συναντήσεως ἐν Ἱεροσολύμοις τῆς Αὐτοῦ Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου καί τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, πραγματοποιηθη-σομένης ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως 50ετίας ἀπό τῆς ἱστο-ρικῆς συναντήσεως ἐν τῇ Ἁγίᾳ Γῇ τῶν ἀοιδίμων Πάπα Παύλου ΣΤ΄ καί Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, καί ἐξῇρε τήν σπουδαιότητα τῆς τοιαύ-της συναντήσεως τῶν δύο ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν διά τήν προώθη-σιν τῆς εἰρήνης, τῆς ἀγάπης, τῆς καταλλαγῆς καί τῆς ἑνότητος τοῦ Χριστιανικοῦ κόσμου, εὐχηθεῖσα τήν πλήρη εὐόδωσιν αὐτῆς.

Πηγή: amen.gr


 

κοινοποίηση άρθρου:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Mελέτη του Ευαγγελίου της ημέρας

  ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ 26ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1 Οκτωβρίου 2022                                              Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν Επικαλούμαι

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου