ΕΥΧΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ι. ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΕΥΧΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΗΣ Ι. ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτ. 5019/2016

Άνω Σύρος, 15 Ιουνίου 2016

Προς
την Αυτού Θειοτάτην Παναγιότητα
κ. κ.  ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ
Οικουμενικόν Πατριάρχην
ΚΡΗΤΗΝ

Παναγιώτατε,
Θεωρούμεν ευλογίαν δι’ όλην την Εκκλησίαν του  Χριστού και γεγονός ιστορικόν και ελπιδοφόρον δι’ όλην την ανθρωπότητα την σύγκλησιν της  Αγίας και Μεγάλης Συνόδου των Ορθοδόξων Εκκλησιών,της οποίας αι εργασίαι αρχίζουν τας ημέρας αυτάς εις την Αποστολικήν Μεγαλόνησον Κρήτην.
                                                                            
Σας συνοδεύομεν με την προσευχήν   των μελών της Ιεράς Συνόδου της εν Ελλάδι Καθολικής Εκκλησίας και του πληρώματος αυτής. Ζητούμεν από τον Σωτήρα Χριστόν να πέμψη εις το  σύγχρονον «υπερώον» της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης το Πανάγιον Πνεύμα το οποίον «συγκροτεί τον θεσμόν της Εκκλησίας».

 Να κατέλθει άφθονον εις τας κεφαλάς και τας καρδίας των Αγίων Προκαθημένων και όλων των Συνοδικών Πατέρων της Πανορθοδόξου Αγίας αυτής Συνόδου εις πνευματικόν όφελος όλης της χριστιανοσύνης.

Ευχόμεθα κάθε επιτυχίαν εις τα εργασίας της εν Πνεύματι Αγίω συναγομένης Πανορθοδόξου Αγίας Συνόδου και ευελπιστούμεν ότι  αύται θα διεξαχθούν εν αγαστή συνεργασία και ομοθυμία, ώστε το κοινόν αυτής Μήνυμα να αποτελέσει «χαράν και ελπίδα» δι’ όλον τον σύγχρονον χριστιανικόν κόσμον. 

Παναγιώτατε,
Μεταφέρατε, Σας παρακαλούμεν, εις την Ιεράν Ομήγυριν  την βεβαιότητα της προσευχής μας, του σεβασμού μας και της εν Χριστώ αγάπης μας, η οποία και οφείλει να «συνέχει ημάς» όλους τους εν Χριστώ αδελφούς.

Εν ασπασμώ αγίω,
δια την Ιεράν Σύνοδον της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
+Φραγκίσκος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
+Νικόλαος

 

κοινοποίηση άρθρου:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Πρόγραμμα ενοριών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΟΡΙΩΝ  Οικισμός Ενορία 4-5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 Αγάπη Αγίου Αγαπητού – Αετοφωλιά Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Κυριακή 09.00 Άνδρος Καθεδρικού Ναού Αγίου Ανδρέα – Βωλάξ Γεννήσεως

5η Κυριακή του Έτους

  5η  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, Κύκλος Α΄     ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ (Ψλ 95 [94], 6-7) Ελάτε, να προσκυνήσουμε τον Θεό, και να προσπέσουμε

Mελέτη του Ευαγγελίου της ημέρας

  ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ 4ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 4 Φεβρουαρίου 2023                                              Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου