Εννεαήμερο στην Ιερά Καρδία του Ιησού: 2η ημέρα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ HΜΕΡΑ

2η ΛΙΤΑΝΕΙΑ – ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ,

ΠΟΥ ΕΛΑΒΕΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

ΣΤΑ ΣΠΛΑΧΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΜΗΤΟΡΟΣ

 

  1. Η δεύτερη λιτανεία επικαλείται τα αριστεία της ανθρώπινης φύσης της Καρδίας του Ιησού.

Όταν μελετήσουμε τα μεγαλεία της Καρδίας του Χριστού, σύμβολο της αιώνιας αγάπης Του, μπορούμε να αναρωτηθούμε: Ποιος τη διαμόρφωσε; Πότε; Με ποιο σκοπό; Απαντούμε με αυτή την λιτανεία ότι στα σπλάχνα της Παρθενομήτορος το Άγιο Πνεύμα μόρφωσε ένα τέλειο σώμα, και φυσικά στο σώμα ως κύριο μέλος, διαμόρφωσε τη Καρδιά.

Για να καταλάβουμε καλύτερα, ας μελετήσουμε πρώτα για ποιο σκοπό διαμορφώθηκε η Καρδία του Ιησού. 1. Για να φανερωθεί σε Αυτήν η θεία και η ανθρώπινη αγάπη του Υιού του Θεού Ενσαρκωμένου. 2. Για να είναι η Καρδία του Ιησού Χριστού του Ιερέα αιώνια, του Ποντίφικα των ψυχών μας. 3. Για να είναι η Καρδία του Αγίου των Αγίων, πηγή κάθε αγιότητας. 4. Για να ενωθεί με την υπεραγία ψυχή του Χριστού για όλη την αιωνιότητα.

Λοιπόν, για να είναι έτσι, πώς θα έπρεπε να είναι; Έπρεπε να είναι μια καρδιά από σάρκα, αληθινή, εμφανής· μια ανθρώπινη Καρδιά, γεννημένη από γυναίκα, για να δείξει καλύτερα ότι είναι από ανθρώπινη σάρκα, από την οικογένειά μας, από την ίδια τη φύση μας. Αλλά έπρεπε επίσης να είναι μια τέλεια Καρδία, Αγία, Αγνή και Παρθένα. Γεννημένη όχι «από αίμα, ούτε από θέλημα σάρκας, ούτε από θέλημα ανθρώπου, αλλά από τον Θεό» (Ιω 1,13). Γεννημένη από γυναίκα, απόγονο του Αδάμ και από τη γενεαλογία του Δαβίδ· από γυναίκα που όντας αμίαντη, θα ήταν ταυτόχρονα και Παρθένος και Μητέρα. Και έπρεπε να είναι Ιερατική Καρδιά, ικανή να αισθάνεται συμπόνια για τους ανθρώπους, τους αδελφούς της και έτοιμη να προσφέρει τον εαυτό της ως Θύμα για τη σωτηρία τους.

  1. Ποιος την διαμόρφωσε; Μια Καρδία τόσο Άγια και Τέλεια δεν θα μπορούσε να διαμορφωθεί παρά μόνο από τον Θεό. Και ο Θεός ήταν αυτός που την δημιούργησε, τα Τρία Πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Όντας όμως κοινό έργο, όπως όλη η θεϊκή οικονομία, αποδίδεται με ιδιαίτερο τρόπο στο Άγιο Πνεύμα, γιατί είναι ένα έργο στο οποίο η Αγάπη του Θεού λάμπει με ιδιαίτερο τρόπο. Το ίδιο Ευαγγέλιο αποδίδει την Ενσάρκωση, άρα και την διαμόρφωση της Ιεράς Καρδίας, στο Άγιο Πνεύμα, ως αποτελεσματική αιτία: «Ο άγγελος είπε στη Μαρία: ‘Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει επάνω σου και η δύναμη του Υψίστου θα σε επισκιάσει» (Λκ 1,35).

Πού και πώς την διαμόρφωσε; Το Άγιο Πνεύμα είναι η θεία αρχή στην διαμόρφωσή της και η Μαρία είναι η ανθρώπινη αρχή. Η Καρδία του Χριστού διαμορφώθηκε στα σπλάχνα της Παρθένου Μαρίας, από το αγνότατο αίμα της. Και σε αυτήν την διαμόρφωση καταργήθηκε το αξίωμα του πατέρα (το Άγιο Πνεύμα δεν μετέδωσε τίποτα από την ουσία του). Αλλά η Μαρία, χωρίς να πάψει να είναι Παρθένος, εκπλήρωσε τέλεια όλες τις αρμοδιότητες της Μητέρας, και συνέλαβε τον Θείο Λόγο. Δύο αγάπες ενώθηκαν έτσι, σαν δύο φωτιές, η Aπέραντη Aγάπη του Θεού και η παρθενική αγάπη της Μαρίας, δίνοντας ως πολυτιμότερο καρπό τη θεανθρώπινη αγάπη του Λυτρωτή, που συμβολίζεται στην Ιεροτάτη Καρδία Του.

  1. Από αυτό προκύπτουν ως συνέπειες για την Παναγία:

α. Καθώς η Καρδία του Χριστού διαμορφώθηκε στα σπλάχνα της Μαρίας, ανήκει στη Μαρία όπως κάθε παιδί ανήκει στη μητέρα του. Η Μαρία ως Μητέρα έχει πάνω σε αυτή την Ιερά Καρδία μητρικά, ιερά και αναπαλλοτρίωτα δικαιώματα. Και πάνω Του έχει μια άφατη δύναμη, μια εισροή τρυφερότητας και μεσιτείας, στην οποία ευχαρίστως υποτάσσεται ο Ενσαρκωμένος Υιός του Θεού, τώρα που βρίσκεται στον Ουρανό, όπως υποτάχθηκε και κατά τη θνητή ζωή Του. Γι’ αυτό μπορούμε να την επικαλεστούμε με τον τίτλο της Παναγίας [Βασίλισσας] της Ιεράς Καρδίας, όπως εγκρίθηκε από τον Πάπα Πίο Θ’, που έστεψε αυτή την εικόνα.

β. Αν η ανθρώπινη αγάπη του Χριστού, που συμβολίζεται στην Καρδία του, άρχισε να υπάρχει στα σπλάχνα της Μαρίας, φαίνεται ξεκάθαρα γιατί αποκαλούμε τη Μαρία Μητέρα της Όμορφης Αγάπης. Η Ομορφότερη Αγάπη είναι η άπειρη αγάπη της Καρδίας του Υιού του Θεού και η ανθρώπινη αγάπη της Καρδίας του Υιού της Μαρίας.

γ. Η ομοιότητα μεταξύ των Καρδιών του Ιησού και της Μαρίας. Ο Θείος Λόγος διαμόρφωσε τη Μαρία ως Μητέρα Του και την έκανε κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσή Του. Και όταν το Άγιο Πνεύμα διαμόρφωσε την Καρδία του Χριστού στη Μαρία, την έκανε σύμφωνα με αυτή την ομοιότητα. Επομένως, υπάρχει μια τρομερή ομοιότητα τόσο στο φυσικό όσο και στο ηθικό πεδίο. Και οι δύο καρδιές συμφωνούν απόλυτα.

δ. Η αμοιβαία αγάπη τους. Η αγάπη της καλύτερης Μητέρας για τον μοναδικό και τέλειο Υιό της και η αγάπη του καλύτερου Υιού για τη Μητέρα την εκλεγμένη μεταξύ όλων των γυναικών και προορισμένη αιώνια από μια και μοναδική αγάπη. Δεν μπορούμε να φανταστούμε μεγαλύτερη αγάπη από αυτήν αυτής της Μητέρας με αυτόν τον Υιό. Έτσι τραγουδά ένας συγγραφέας, συλλογιζόμενος το παιδί που βρίσκεται στο στήθος της μητέρας του στη φάτνη: «Όλα ήταν σιωπηλά… αλλά το παιδί, του οποίου η ανθρώπινη κατανόηση ήταν ένα θαύμα γνώσης, άκουγε προσεκτικά τους παλμούς εκείνης της μητρικής καρδιάς, η οποία από την αρχή της ύπαρξής της είχε πάντα χτυπήσει για τον Θεό της. Άκουγε αυτά τα κτυπήματα όπως το τικ-τακ ενός ρολογιού αγάπης, όπως ένας που ακούει το ρυθμό της ζωής, εκείνης της ζωής της τόσο αρμονικής. Το παιδί κοιμόταν πάνω στην καρδιά της Μητέρας, ακούγοντας μια ωραία μουσική, μια μουσική που οι άγγελοι δεν μπορούν να μιμηθούν: την μουσική της ουράνιας παρθενίας. Η Μητέρα, επίσης, με μεγάλη πίστη, ένιωθε στο στήθος της τους παλμούς της Καρδίας του Ιησού και τα χείλη ενός Θεού που την πλησίαζε, μάλλον για να τη φιλήσει. Αυτό ήταν το ντουέτο αγάπης που οι βοσκοί άκουγαν γοητευμένοι, γλυκύτερο και πιο μελωδικό από τον ψαλμό των αγγέλων».

Αν η επιρροή της Μαρίας στην Καρδία του Υιού της είναι τόσο μεγάλη, Αυτή μας οδηγεί σε Αυτόν, Αυτή είναι ο δρόμος μας, η πόρτα από την οποία μπαίνουμε στην Καρδία του Ιησού. Είναι αυτή που θα κάνει την καρδιά μας όμοια με την Αμίαντη Καρδιά της, ώστε να είναι όμοια και με Αυτή του Χριστού. Επομένως, ας ζητήσουμε επίμονα από τη Παναγία να κάνει τις καρδιές μας να χτυπούν στις παρορμήσεις της Καρδίας του Θεού.

κοινοποίηση άρθρου:

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

15η Κυριακή του Έτους

15η  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ (B)   ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ Ψλ 17[16], 15                         Εγώ, Κύριε, μες στη δικαιοσύνη, θα δω το πρόσωπό Σου, θα χορτάσω

Mελέτη του Ευαγγελίου της ημέρας

ΤΗΣ ΑΜΙΑΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ Σάββατο 13 Ιουλίου 2024   Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν Επικαλούμαι

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου