ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ “ΠΑΠΠΑΣ” ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΤΟΠΟΝΥΜΙΟΥ

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ "ΠΑΠΠΑΣ" ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΤΟΠΟΝΥΜΙΟΥ
 

Μετάφραση έργου του Ιησουιτου  Ignatius  Lichtla (1753-1800) Description et Histoire De Naxos χειρόγραφο που υπάρχει εις το αρχείο της Αρχιεπισκοπης, εξεδόθη υπο Γ Κρέμου εις το περιοδικόν Απολλων Πειραιώς ετ.1891 και 1892 λέγει τα εξής.

Σελ.102  " Ο Κωνσταντίνος Γ' (641) βασιλεύς  της πόλεως (Κωνσταντινούπολις) υιός του Ηράκλειου, δια να εκδικηθη  δια την Σύνοδον γενομένην εις την Ρώμην  παρά του αγίου Μαρτίνου, και δια την απόφασίν  η οποία έγινεν εκεί  κατά του Μονοθελισμού , και εκ του αυτού εξεδοκε  διαταγίν  εις τους διαδόχους του,να  υπακούση τον  αγιον Μαρτινον."
"Αυτός ο αρχηγός της εκκλησίας , τόσον άξιος του επαγγελματός του, εφυλακίσθη  τελος πάντως  ως ένας πταίστης . Το καράβι  το οποίο τον έφερε εις την πόλιν. ελιμενείσθει  εις Ναξον, εις εν  ακροτήριον  της αυτής νήσου.παρά το βάρειον ανατολικόν μέρος  της νήσου,και απέχον  από της πόλεως 3 τέτερτα της ώρας. μέχρι της σημερον  έχει την ονομασία αυτό το μέρος "ΠΑΠΑΣ", ότι  εξεβαρκαρισθη  εις το αυτό μέρος.

Σελ.103 "Αυτός είχεν την άδειαν  να πηγαίνη εις την χώραν. Οι  εντόποιοι  ,εχουν μία πατροπαράδοσιν ότι  αστάθει  εις την μικράν εκκλησίαν του αγίου Μηνά, κάτωθεν των  προπόδων της  ακροπόλεως. Η, κατά τον βόρειον ανατολικόν μέρος της νήσου, και περιμένοντας  εκείθεν, εως  ότου του φροντίσουν μίαν οικίαν όπου δια να κατοικήση, όπως και εκάθισεν  εις αυτό, εν έτος ολοκλήρου ,και βασταζόμενος εις την φυλακήν υπό φύλακας, οιτινες του εδώθησαν υπό την αγρυπνίαν αυτών ,οι οποίοι   όμως τον εκακομεταχειρηζονταν πολύ, αφαιρόντας απ αυτόν εκείνα τα μικρά δωρήματα, όπου οι  Νάξιοι από καλοκαγαθία αυτών του έστελνων, και  διώχνωντας αυτούς τους φιλανθρώπους ευεργέτας  οι οποίοι έδιχναν  όλον  το ανήκον σέβας εις αυτόν τον σεβάσμιο Παπα."
"Αναχορώντας  εξ αυτής της νήσου, απεβιβάσθη εις την Κωνσταντινούπολιν (654) εκλήσθει εις μίαν φυλακήν, τον εκακομετεχειρίζονταν
Σελ 104 "ως εγκληματία του βασιλέως, εξετάχθει, αντιπαραστάθει εις αγορασμένους ψευδομάρτυρας, τον εμεταχειρησθησαν βαρβαρικώς, τον ετραβούσαν εις τους δρόμους με έναν κρίκον εις τον λαιμόν.Τέλως πάντων τον εξόρησαν  εις την χερσόνησον της Κριμαίας όπου και απεβίωσεν ένεκα των κακοπαθημάτων και υστερούμενος από όλα τα αναγκαία. Αυτή η πολυκαιρινή  τυρανία , η οποία  του εχρησίμευσαν  εις τον να κάμη πλέον λαμπρον το μαρτυριον αυτού."

Ο Μαρτίνος  γεννηθηκε στο  Tondi της Ουμβρίας της Ιταλίας , είχε όμως ελληνική καταγωγή και διεδέχθη τον παππικό θρόνο μετά τον Θεοδωρο  τον Α το 649.
Ελαβε σταση ενεργον εναντιον των μονοθελητών, όπου ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως  Σεργιος ο  Α ήταν απο τους σπουδαιότερους εισηγητές της μονοθελητικής αιρέσεως,η οποία ετάραζε την ανατολή στις πρώτες δεκαετίες του  7ου αιώνα. Ο Σέργιος  το 638  έπεισε τον Ηράκλειο τον Α  να δημοσιεύσει  μια δογματική διατριβή,στην οποία ο Ηράκλειος έδωσε υσχύ  με βασιλικό διάταγμα και μας είναι γνωστό με το όνομα "Εκθεσις". Δέκα χρόνια μετά,το 648, ο πατριάεχης Παύλος ο Β έπεισε το νέο αυτοκράτορα Κωνστα τον Β, να δημοσιεύσει μια νέα ομολογία πιστεως,η οποία ονομάσθη "Τύπος"

Τότε ο πάπας Μαρτίνος συνεκάλεσε το 649  Συνοδο εις το Λατερανό όπου 500 επίσκοποι αναθεμάτισαν τόσο την  Εκθεσι και τον Τύπο,και την αίρεση, όσο και τους δημιουργούς και τους οπαδούς  της.

Ο Ολύμπιος τότε φθάνει στη Ρώμη και θέλησε να πείσει τους ιεράρχες,αλλά απέτυχε  και σκέφθηκε τότε να δολοφονήσει τον Παπα.
Τότε  ο Κώνστας ο Β  ορκισθηκε να απαγάγει τον Παπα και ανέθεσε αυτή την αποστολή στον Θεοδωρο τον επονομαζόμενο Καλλιοπαν.; Κλλιόπας φθάνει στη ρώμη το 653 με αρκετούς στρατιώτες και συνέλαβε στο Λατερανό  τον Παπα και κρυφά τον  επιβίβασε σε πλοίο το οποίο ήταν σταθμευμένο στον Τιβερι ποταμό τη νύχτα της Ιουνιου 653.Το πλοίο εκινείτο σιγά και επί τρεις μήνες περιέπλεε τις ακτές της Καλαβριας και τα νησιά του Αιγαίου.Σε διάφορα λιμάνια που σταματούσε το πλοίο, κληρος και πιστοί έσπευδαν να συναντήσουν τον ποντίφικα.
Συνάντησαν μια μεγάλη θαλασσοταραχή και αναγκάστηκαν να σταματήσουν σε ένα ακρωτήριο της Νάξου το 653 (το σημερινό  κάβο Πάπας στον Αμίτι) για να επισκευάσουν τη ζημιά του πλοίου)

Υπαρχει μία επιστολή του ίδιου ιδιου του Μαρτίνου  η οποία γράφει αυτό το γεγονός. Αλλά και πολλοι  ιστορικοί μιλούν για αυτήν την αιχμαλωσία του.
Μετά από αυτό το μακρόν ταξίδι το οποίο διηρκησε ένα έτος και τρεις μήνες ,φθανει στην Κωνσταντινούπολη στις  17 Σεπτεμβρίου  του  654.
Τον φυλάκισαν και δεν είχε την ελευθερία του να ομιλήσει με κανένα και στις 20 Δεκεμβρίου του 654 μεταφέρθηκε  σε κάποια α'ιθουσα που η ασθένεια  του δεν του επέτρεπε να βαδίσει. Φέρνουν λοιπόν ψευδομάρτυρες οι οποίοι τον κατηγορούσαν.
Μετά από τρεις μήνες τον εξορίζουν και στις 26  Μαρτίου  του 655 τον στέλνουν στη  Χερσώνα της Κριμαίας.
Από τις κακοποιήσεις ,την πείνα και από πτώχεια απέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου  του 655. Ετάφη σε μια εκκλησία στη Χερσών (σήμερα ονομάζεται Σεββαστούπολη). Μετά το  λείψανο του   διακομίσθη στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί στη Ρώμη στην εκκλησία  των αγίων Σιλβέστρου και Μαρτίνου.

Η εορτή του αγίου Μαρτίνου του Α παπα Ρώμης εορτάζεται εις την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 13 Απριλίου στη δε Καθολική Εκκλησία στις 11 Νοεμβριου. 

κείμενο π. Εμμανουήλ Ρεμούνδος – Φανή Δάσκου

 

 

κοινοποίηση άρθρου:

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Πανήγυρη της Πεντηκοστής (B)

ΠΑΝΗΓΥΡΗ  ΤΗΣ  ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (Β)   ΑΝΤΙΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ Η αγάπη του Θεού, χάρη στο Άγιο Πνεύμα που μας δόθηκε, υπερχείλισε τις καρδιές μας. Αλληλούια.

Mελέτη του Ευαγγελίου της ημέρας

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ 7ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 22 Ιουνίου 2024   Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν Επικαλούμαι το

22 ΙΟΥΝΙΟΥ μνήμη του Αγίου Παυλίνου, επισκόπου

  Καταγόταν από μια πλούσια οικογένεια Ρωμαίων πατρικίων (γεννήθηκε το 355 στη Μπορντώ, όπου ο πατέρας του ήταν αυτοκρατορικός αξιωματούχος). Συνάντησε τον επίσκοπο Αμβρόσιο του

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου