ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ

ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟ
ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ

«Ευλογητός να είναι»

Ενώ εμείς, ως Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, προχωρούμε στο δικό μας «προσκύνημα δικαιοσύνης και η ειρήνης», αισθανόμαστε κοντά στο μήνυμα του Πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος υπενθυμίζει  ότι: “όλοι εμείς τα ανθρώπινα όντα είμαστε ενωμένοι  ως αδελφοί και αδελφές, ενωμένη από την αγάπη που ο Θεός έχει για κάθε ένα από τα πλάσματά του». Με αυτά τα λόγια ολοκληρώνει τη διευκρίνιση  που ο OlavFykseTveit, Γενικός Γραμματέας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών έδωσε στη δημοσιότητα λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση της Εγκυκλίου «Laudatosi’». Ο Tveitθεωρεί  «πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αυτή η πρώτη επιστολή»  είναι αφιερωμένη  σε θέματα του περιβάλλοντος,  “δείχνοντας σε όλους» ότι θα θέματα που αντιμετωπίζονται ¨είναι στην καρδιά  της χριστιανικής πίστης  και εμείς ως χριστιανοί  θα πρέπει  να τα αντιμετωπίζουμε μαζί  καθότι είναι θέματα «ειρήνης και δικαιοσύνης».

Κατά τον Γενικό Γραμματέα «αυτή είναι η κοινή στιγμή  για να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην  κοινή ευθύνη  ως ανθρώπινα όντα  και στον τρόπο με τον οποίο  εμείς ως Εκκλησίες  θα πρέπει να υποστηρίξουμε  όποιον είναι έτοιμος  να εργαστεί για τις απαιτούμενες αλλαγές». Ο Tveitδιατρέχει το κείμενο  του Πάπα Φραγκίσκου, υπογραμμίζοντας σημεία  diconvergenza, όπως την ανάγκη imprescindibileτου διαλόγου « μεταξύ της πολιτικής και οικονομίας,  θρησκείας  και επιστημών για να αντιμετωπίσουμε με τον κατάλληλο τρόπο την οικολογική κρίση» και τις κοινώς αποδεκτές ανησυχίες  όπως «την έλλειψη προόδου στη διαδικασία της Προκήρυξης του Οργανισμού ων Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές αλλαγές».

 

 

κοινοποίηση άρθρου:

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Mελέτη του Ευαγγελίου της ημέρας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ 24ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 22 Σεπτεμβρίου 2023                                     Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν Επικαλούμαι

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου